Bli volontär

Varoitusviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

UEFA U19 EM-SLUTspelet SPELAS I SEINÄJOKI OCH VASA 16.-29.7.2018. VI SÖKER EFTER ENERGISKA volontärer SOM ÄR VILLIGA ATT HJÄLPA OSS MED ANORDNANDET AV TURNERINGEN.

Vi förväntar oss att de sökande har en positiv och energisk inställning till arbetet samt att de förbinder sig att utföra de uppgifter som de anförtrotts under hela turneringens gång. Förutom kunskaper i finska och svenska krävs kunskaper i engelska. Åldersgränsen för arbetet kan variera mellan 14-18 år beroende på uppgiftens art. De volontärer kommer att ges en till uppgiften anpassad skolning, diplom samt utrustning. Kostförmån ingår. Den kan dock variera utgående från uppgiftens art samt arbetets tidpunkt. 

Tillägsuppgifter:

Seinäjoki: Kari Kiviluoma tel 0400 876 968

Vasa: Teija Korpilahti tel 040 568 4560  

eller per e-post: volunteers(a)u19euro.fi

Uppgifter finns bl a inom följande områden:

 • Transport/logistik (god lokalkännedom)
 • Biljettförsäljning
 • Media
 • Administration och kontorsservice
 • Matcharrangemang och Stadion aktiviteter
 • Anti-doping
 • Underhåll samt olika praktiska arbetsuppgifter
 • Stand-in för diverse arbestuppgifter
 • VIP och annat värdskap
 • Första hjälp och Sjukvärd
 • Ceremonier


 •  

Välkommen med – tillsammans kommer vi att skapa en turnering värd att minnas!